samonivelační hmoty

Informace

Prohlédnuté produkty

weber.floor 4190 Zobrazit větší

weber.floor 4190

Nový produkt

RYCHLETUHNOUCÍ samonivelační modifikovaná ( upravená polymerem ) podlahová hmota na bázi síranu vápenatého,bez pnutí při vyzrávání.Pro vnitřní použití. Ruční i strojní zpracování.
tloušťka vrstvy: 2,5 - 30 mm
pochůznost: po 4 - 6 hod.
pevnost v tlaku: 30 MPa
spotřeba: 1,7 kg/m2/1 mm
vyrábí se v krémové barvě

Více informací

dostupnost do 48 hodin

312,00 Kč s DPH

Více informací

 Použití

Samonivelační podlahovou hmotu weber.floor 4190 je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementového potěru a potěru na bázi síranu vápenatého, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Hmota se nejčastěji používá v bytové a administrativní výstavbě. Vytváří podklad pro většinu dostupných druhů podlahových krytin. (PVC, lina, koberce, plovoucí podlahy). Pouze pro vnitřní prostory.
Není určena jako konečná povrchová úprava.
Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Aplikace

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

popis strojního zpracování
Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca. 810 – 850 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 230–250mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně
ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

popis ručního zpracování
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 4,5– 4,75 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 4,75 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca. 3– 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 25 minut.

Doporučená doba pokládky krytin

Při aplikacích do 5 mm lze klást doporučené podlahoviny po 48 hodinách. (PVC, lino, koberce, plovoucí podlahy).

Při aplikacích nad 5 mm lze klást doporučené podlahoviny po vyzrání stěrky na maximální CM vlhkosti menší než 0,5 % pro nevytápěné podlahy a 0,3 % pro vytápěné podlahy. Přibližná doba zrání je 1 den na každý další milimetr tloušťky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost
samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.floor 4190.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

weber.floor 4190

weber.floor 4190

RYCHLETUHNOUCÍ samonivelační modifikovaná ( upravená polymerem ) podlahová hmota na bázi síranu vápenatého,bez pnutí při vyzrávání.Pro vnitřní použití. Ruční i strojní zpracování.
tloušťka vrstvy: 2,5 - 30 mm
pochůznost: po 4 - 6 hod.
pevnost v tlaku: 30 MPa
spotřeba: 1,7 kg/m2/1 mm
vyrábí se v krémové barvě